Chính sách bảo mật thông tin

Ngày đăng: April,07 2020

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này được xây dựng để quý khách khi truy cập trang web của VnPhar được biết những quy định được áp dụng trong quá trình THU THẬP – SỬ DỤNG – LƯU TRỮ những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trang web này.

Trang web hiện hành được quản lý bởi Công ty cổ phần THT PHARMA

Xin hãy đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng hoặc đăng ký thông tin trên trang web này.

Thông tin cá nhân

Là những thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm như: tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại,...

Thu thập Thông tin cá nhân và mục đích của chúng tôi

Website THT PHARMA thu thập và lưu trữ thông tin về việc sử dụng hiệu quả các sản phẩm của Công ty cũng như các kinh nhiệm điều trị bệnh của khách hàng nhằm thấu hiểu hơn về khách hàng để có những hỗ trợ, tư vấn kịp thời. Đồng thời, những thông tin này sẽ được chia sẻ đến cộng đồng.

Các bên thứ ba

Khi thu thập và sử dụng thông tin về khách hàng, chúng tôi có thể hợp đồng với các nhà cung cấp để hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý thông tin đó cho các mục đích đã được nêu ở trên đây. Những nhà cung cấp này được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin và phải cam kết hạn chế sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

Tổng đài tư vấn 24/7: 0866205833
scrolltop